Política de privadesa


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT
Raó Social del Responsable: CMC IMAGINE S.L.
CIF: B04979357
Adreça: Avda. Diagonal, 472. 1º 3ª. Barcelona
Finalitat: Serveis d’Hostaleria


INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT


ABAST
Aquesta Política de privadesa de CMC IMAGINE, SL regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitats pels Usuaris a la present web oa qualsevol dels entorns d’Internet de CMC IMAGINE, SL.


Mitjançant la implementació dels formularis inclosos als diferents websites, relatius a serveis prestats per CMC IMAGINE, SL, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular CMC IMAGINE, SL podent-se exercir els drets pertinents segons el que exposen les clàusules següents.


Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats a la corresponent web.


Qui és responsable del tractament de les vostres dades?
CMC IMAGINE, SL, és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que aquesta presta.


CMC IMAGINE, SL es compromet a respectar i salvaguardar la seva privadesa i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:


Qui és responsable del tractament de les vostres dades?
CMC IMAGINE, SL, és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que aquesta presta. CMC IMAGINE, SL es compromet a respectar i salvaguardar la seva privadesa i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:


Raó Social del Responsable: CMC IMAGINE S.L.
CIF: B04979357
Adreça: Avda. Diagonal, 472. 1º 3ª. Barcelona


Amb quina finalitat recopilem les vostres dades?
D’acord amb el que disposa la normativa vigent, CMC IMAGINE, SL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.


A la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden demanar de l’usuari seran tractades amb les finalitats de:


• Gestió de les dades de contacte.
• Enviament d’informació que pugui ser del vostre interès.
• Gestió de clients.
• Gestió de possibles clients.
• Elaboració de perfils.


S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris. Així mateix, us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.


Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?
Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o finalitat legítima per a la qual van ser captats.


A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades personals que s’introdueixin a la pàgina web no seran cedides a tercers, a excepció dels casos emparats per la legislació vigent (Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat).


CMC IMAGINE, SL no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que calgui per a la pròpia prestació del servei.


CMC IMAGINE, SL no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line, CMC IMAGINE SL no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers en no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre aquestes, sent per tant de aplicació els avisos legals i les polítiques de privadesa que poguessin constar en els llocs web o similars dels tercers.


Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les vostres dades?
Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita al punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació , supressió i limitació al tractament. Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyeu-lo.